Swedish Honorary President in European Elite Association

Vid förra veckans möte i italienska Como med generalförsamlingen i EuroFranchise Lawyers (EFL) valdes den svenska advokaten, jur dr. Anders Fernlund till föreningens Honorary President. ”Det är verkligen en ära att bli EFL:s första Honorary President. Detta är en unik sammanslutning bestående av de ledande franchiseadvokaterna i Europa. För närvarande täcker vi de flesta europeiska länder med våra 23 representanter”, berättar Anders Fernlund.

Anders Fernlund, som är delägare i Advokatfirman NOVA, har varit den enda svenska representanten i EFL alltsedan 1988 och under den tiden varit EFL:s ordförande under två perioder. ”Under de senaste åren har rättsutvecklingen inom franchising förändrats” säger Fernlund.  ”Många länder i Europa har fått specifik lagstiftning för franchising, särskilt avseende upplysningsskyldighet inför tecknandet av franchiseavtalen.”

”Franchising är en otroligt spännande samarbetsform som skapar ett verkligt win-win-förhållande om samarbetet konstrueras på ett etiskt korrekt sätt. Dessvärre finns det särlagstiftning för franchising i olika länder som försvårar för lyckade franchisesystem att expandera globalt. Jag har kartlagt dessa särlagar i min doktorsavhandling som publicerades förra året. Med rätt kunskap går det utmärkt att navigera bland särlagarna så att expansionen på den internationella marknaden sker problemfritt”, säger Anders Fernlund som även är hedersmedlem i branschföreningen Svensk Franchise.